Beschrijving

Altijd al uw eigen droomhuis willen bouwen? Grijp nu uw kans!

In Espel zijn nog mooie bouwkavels beschikbaar geschikt voor eigen ontwerp. De kavels zijn op een uitstekende locatie, aan de rand van het groene, ruim opgezette nieuwbouwplan "Espel-West" gelegen. 

Kavel 76, Korenmolen ONDER OPTIE
- Bestemd voor een vrijstaande woning
- ca. 385 m2 
- koopsom € 68.000,-- inclusief 21,0% BTW. 

Bijzonderheden
-kosten voor sonderingen en aansluiting nutsvoorziening (riolering, water, elektra, tv/telefoon) is voor rekening van koper;
-kosten voor kadaster en notaris is voor rekening van de koper;  
-de koper is vrij in de keuze van architect en aannemer; wenst u een vrijblijvend gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor deze kavel? Neem dan contact met ons op. 

Voorschriften bouwkavel:

Hoofdgebouw (woning): 
-Afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 3m;
-Bij vrijstaand; breedte hoofdgebouw niet minder dan 6m;
-Bij twee-aan-een; breedte hoofdgebouw niet minder dan 5m.
-Maximale goothoogte hoofdgebouw 6m.
-Dakhelling niet minder dan 25graden en niet meer dan 60graden

Bijbehorende bouwwerken (garage/berging):
-De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken (garage/berging) mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 20%;
-De goothoogte mag niet meer dan 3,5m bedragen;
-Afstand bijbehorende bouwwerken tot zijdelingseperceelsgrens niet minder dan 1m, tenzij in de perceelsgrens wordt gebouwd.

De voorschriften behorende bij de kavel staan vermeld op de website van ruimtelijke plannen.nl

Kenmerken